تعرفه ها
رقم شماره معمولی شماره درخواستی مثال
1000

1000

۱۴ 50,000 تومان 75,000 تومان 10001234567890
13 65,000 تومان 90,000 تومان 1000123456789
۱۲ 120,000 تومان 220,000 تومان 100012345678
11 150,000 تومان 280,000 تومان 10001234567
۱۰ 260,000 تومان 400,000 تومان 1000123456
9 400,000 تومان 500,000 تومان 100012345
۸ 500,000 تومان 5,000,000 تومان 10001234
7 6,000,000 تومان 6,000,000 تومان 1000123
6 11,000,000 تومان 11,000,000 تومان 100012
رقم شماره معمولی شماره درخواستی مثال
2000

2000

۱۲ 240,000 تومان استعلام گردد 200012345678
۱۰ 650,000 تومان استعلام گردد 2000123456
9 2,000,000 تومان استعلام گردد 200012345
۸ 1,450,000 تومان استعلام گردد 20001234
رقم شماره معمولی مثال
3000

3000

۱۴ 65,000 تومان 30001234567890
۱۲ 90,000 تومان 300012345678
۱۰ 300,000 تومان 3000123456
9 500,000 تومان 300012345
۸ استعلام گردد 30001234
رقم شماره معمولی مثال

021


021
8 رقمی متناظر تهران 100 تومان 02188015858
6 رقمی متناظر تهران 270,000 تومان 021123456
5 رقمی متناظر تهران 249,000 تومان 02112345
4 رقمی متناظر تهران 299,000 تومان 0211234
3 رقمی متناظر تهران 570,000 تومان 021123

026

8 رقمی متناظر کرج 100 تومان 02634353017
6 رقمی متناظر کرج 270,000 تومان 026343530
5 رقمی متناظر کرج 249,000 تومان 02612345
3 رقمی متناظر کرج 570,000 تومان 026345
● توجه : به تمامی قیمت ها 9 % مالیات بر ارزش افزوده لحاظ میگردد.
● توجه : هزینه تمدید سالیانه خطوط 14-13- 12-11-10-9 رقمی خطوط 1000 و 3000 و5000 مبلغ 10000 تومان می باشد.
● توجه : هزینه تمدید خطوط 8-7-6 رقمی 1000و3000و5000 بین 40 تا 60 درصد مبلغ خرید می باشد.
● توجه : هزینه تمدید سالیانه خطوط 2000 هر ساله باید از اپراتور استعلام گرفته شود که تقریبا بین 40 تا 80 درصد قیمت خط می باشد.
● توجه : هزینه تمدید خطوط 021 و 026 ، 40درصد قیمت اولیه می باشد.
● توجه :با خرید خط اختصاصی کلیه امکانات سامانه (به استثنای پیامک صوتی ) به صورت رایگان برای شما فعال میگردد.
● توجه :جهت خرید خط اختصاصی ابتدا در سایت عضو شده و سپس اکانت خود را فعال و پروفایل خود را تکمیل نمایید و از طریق تیکت درخواست خرید شماره اختصاصی مورد نظر خود را ارسال نمایید.تعرفه ارسال پیامک اپراتور ها
اپراتور خطوط ثابت

  • سطح 1: 19.0
  • سطح 2: 19.0
  • سطح 3: 19.0
  • سطح 4: 19.0